груші яблоко повидло
груші яблоко повидло
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2437
Titel: Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності
Sonstige Titel: магістерськa дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»
Autoren: Алєксєєва, М. М.
Stichwörter: Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації
магістерська робота
Коробейніков Г. В.
Біохімічні показники крові
пауерліфтери
силові навантаження
Erscheinungsdatum: 2022
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Beschreibung: Алєксєєва М.М. Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно ‒ компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності : магістерська дисертація на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 017 «Фізична культура і спорт» / М. М. Алєксєєва; ЧНУ ім. Петра Могили. ‒ Миколаїв, 2022. – 87 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2437
Enthalten in den Sammlungen:Факультет фізичного виховання і спорту

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Алєксєєва.pdf2.86 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.